Nutribullet maakt gebruik van cookies, voor meer informatie klik hier. Sluiten X

Telefonisch bestellen? 0900-0760 (lokaal tarief)

Privacy verklaring

NutriBullet.nl 

NutriBullet.nl respecteert het recht op bescherming van uw persoonsgegevens en zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Het doel van deze Privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop NutriBullet.nl gebruik maakt van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door NutriBullet.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die NutriBullet.nl verwerkt zijn de persoonsgegevens die u ons verstrekt bijvoorbeeld bij het bestellen van één van onze producten. Het gaat dan onder meer om uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, betaalgegevens en de inhoud van de bestelling bij NutriBullet.nl.

Doel van verwerking
NutriBullet.nl verwerkt uw persoonsgegevens vooral om u op een efficiënte manier te helpen op gemakkelijke en vlotte wijze van onze diensten gebruik te maken. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn onder meer:

- Behandeling van uw bestelling;
- Uitvoering van een met u gesloten koopovereenkomst;
- Product- en dienst ontwikkeling;
- Relatiebeheer en het bepalen van de (algemene) commerciële strategie;
- Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen NutriBullet.nl, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s;
- Marketing of informatieverstrekking;
- Om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. 

Derden
NutriBullet.nl kan gebruik maken van diensten van derden voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Zo kunnen uw gegevens worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de afhandeling of bezorging van uw bestelling. Daarnaast worden gegevens doorgegeven aan derden voor het maken van analyses of voor marketingdoeleinden en kunnen gegevens worden verstrekt in het kader van een wettelijke verplichting. NutriBullet.nl kan uw persoonsgegevens delen met zusterbedrijven die ook onderdeel uitmaken van OmniChannel Group B.V., waaronder Tommy Teleshopping B.V. Postorder Groep B.V., TelTV B.V. en JML Benelux B.V. Zij kunnen u benaderen via e-mail, telefoon of reguliere post over interessante aanbiedingen en informatie over andere soortgelijke producten of diensten, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

Gegevens die door NutriBullet.nl worden doorgegeven, zullen gebruikt worden voor de hiervoor bij 2 genoemde doelen.

Bewaren van uw persoonsgegevens
NutriBullet.nl bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de in punt 2 genoemde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of zolang als wettelijk verplicht is. Wanneer het bewaren van bepaalde persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze door NutriBullet.nl zo spoedig mogelijk verwijderd. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, zie punt 5.

Uw rechten
U heeft het recht NutriBullet.nl te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien uw gegevens onjuist zijn bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te wijzigen. U kunt uw persoonsgegevens ook 24 uur per dag zelf bijwerken via uw account. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.

Voor een verzoek kunt u contact opnemen met NutriBullet.nl via service@nutribulletretail.com.

Als u wilt reageren op onze Privacyverklaring of als u vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact op te nemen met onze Klantenservice.

Beveiliging
NutriBullet.nl heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en om verlies en onrechtmatig gebruik daarvan te voorkomen. NutriBullet.nl werkt onder andere met een firewall om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Cookies
NutriBullet.nl kan gegevens verzamelen over de manier waarop u van de website gebruik maakt. Dit gebeurt via ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door de web browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Als u vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. Dit betekent dat bij elk bezoek aan onze website (www.nutribullet.nl) automatisch uw (tijdelijke) IP-adres wordt herkend en de website of e-mail van herkomst. Voor meer informatie over de gebruikte cookies zie onze cookie pagina.

Wijziging Privacyverklaring
NutriBullet.nl behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit Privacy Reglement worden op de website gepubliceerd. NutriBullet.nl raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.